26.3.10

Pekka Liedes: Second life ympäristön hyödyntäminen opetuksessa: Case Vaasan AMK

Kuvaus: ”Vaasan AMK:ssa on syksyllä 2008 käynnistynyt Virtuaaliopetuksen pilotointi SecondLife-projekti. Projektin toteutuksesta vastaa Tekniikan ja liikenteen tietotekniikan osasto. Tämän projektin tavoitteen on testata 3D virtuaalimaailman soveltuvuutta opetukseen. Projektin aikana on toteutettu Second Life saari, jossa voidaan järjestää erilaisia opetuskokeiluja. Esiteltävät caset: Matkailun hankeharjoitus, Liike- ja teollisuusrakentamisen opintojakso sekä Sosiaalialan turvallisuustalo. ”

Ajatuksia: Restonomit ja rakennustekniikan opiskelijat rakensivat simulaatioita ja malleja Second Lifeen. Käytön oppiminen ei tuottanut ongelmaa, ja ympäristö tuntui useille olevan motivoiva ja innostava. Kuitenkin rakennustekniikan opiskelijoille Second lifen rakennusmahdollisuudet olivat ihan liian kehittymättömät verrattuna ohjelmiin, joita heillä muuten on käytössä. Miksi sitten käyttää juuri second lifea simulaatioiden rakentamiseen? Yhteisöllisyyden kokemus on aivan eri kuin ohjelmissa, joita käytetään yksin koneelta. Tässä ollaan konkreettisesti yhteisönä neuvottelemassa ja rakentamassa. Tätä ei suunnitteluohjelmat mahdollista.

Esityksessä tuli esille muutenkin keskeinen kysymys koko Second Lifen hyödyntämisestä opetuksesta: Jos tärkeää on läsnäolon tunne, niin SL voittaa siinä kaikki verkko-opetuksen sovellukset. Keskustelufoorumilla tai edes chatissa ei ikinä saada niin vahvaa tunnetta läsnäolosta, kuin silloin kun toisen opiskelijan Avatar seisoo edessäsi ja puhuu sinulle tai oma avataresi istuu konkreettisesti muiden vieressä seuraamassa opetusta. Jos läsnäolon tunteella ei ole merkitystä, niin muut kommunikointimuodot verkossa käyvät yhtä hyvin. Esityksessä korostettiin myös sitä, että mitkään kurssit tai koulutus virtuaaliympäristöistä ei voi avata asiaa yhtä hyvin kuin oma kokemus. Menkää siis itse kokeilemaan ja osallistukaa johonkin tilaisuuteen second lifessa.

Ei kommentteja: