26.3.10

Satu Jalonen, Merja Bauters: Verkkoteknologia tietokäytäntöjen kehittämisessä yliopiston semiotiikan metodologia-kurssilla

Kuvaus: ”Kurssi perehdyttää semiotiikan tutkimuksen tekemisen perusteisiin kuten kysymysten asetteluun, teorian ja soveltamisen/analyysin suhteeseen, lähteiden kriittiseen arviointiin semiotiikan erityispiirteiden kannalta sekä siihen miten erilaisia lähteitä käytetään eri tarkoituksiin (esimerkiksi tapauskohtaisissa analyyseissa). Kurssi pyrkii käytännön työn kautta tutustuttamaan tutkimuksen tekemisen kehittyviin käytäntöihin. Kurssi noudatti tutkivan oppimisen mallia, joka pohjaa ns. trialogisen oppimisen teoriaan. Kurssi lähti liikkeelle opiskelijaparien asettamista kysymyksistä, lopputuotoksena oli opiskelijoiden laatima kirjallinen raportti itse valitusta kulttuurisesta kohteesta. Kurssilla käytettiin avoimena verkkoympäristönä Knowledge Practices Environment (KPE) -työkalua, jonka työkaluja opiskelijat käyttivät hyväksi kirjoittamisessa, kommentoinnissa, ideoiden tuottamisessa sekä materiaalien jakamisessa.”

Ajatuksia: KPE-ympäristö näytti todella monimutkaiselta muihin oppimisympäristöihin verrattuna, sillä kaikki viestit, dokumentit ym. olivat ryppäinä tai käsitekartan muodossa visuaalisesti esitettynä. Toisaalta juuri visuaalinen esittäminen ja käsitteiden yhteys toisiinsa oli esittäjien mielestä ympäristön etu muihin. Ympäristö on vielä kehittämisen alla. Mielenkiintoista kurssin toiminnassa oli arviointiprosessi, jossa opiskelijat saivat kommentoida opettajan antamaa arviointia, ja antaa oman vastineensa ja selityksensä toiminnasta. Tämä siksi, että paljon toimintaa tapahtuu verkon ulkopuolella tai tavoilla, jotka eivät ole opettajan nähtävissä. Näin ollen arvionnista neuvottelu antoi oikeudenmukaisen tuloksen.

Ei kommentteja: