26.3.10

Taina Joutsenvirta: Yliopistopedagogiikkaa sulautuvasti

Kuvaus: "Kurssilla käytettiin kolmea verkkoalustaa: kurssin verkkosivut olivat kaikille avoimessa wikissä, opiskelijoiden oppimistehtävät julkaistiin jokaisen opiskelijan omassa blogissa ja kurssin verkkokeskustelut käytiin Blackboard -ympäristössä. Kurssi oli melko perinteinen sulautuva kurssi, eli siinä lähi- ja verkkojaksot jaksottuivat peräkkäin. Uutta oli se, että kaikille opiskelijoille perustettiin oma blogi, jossa he julkaisivat oppimistehtävänsä. Näin kaikki tehtävät olivat avoimesti kaikkien kurssilaisten luettavissa. Toisaalta opiskelijoiden yksityisyys taattiin sillä, että osallistujien blogilista löytyi suljetulta blackboard -alueelta. Opiskelijoilla oli myös mahdollisuus julkaista tehtävä salasana -suojattuna."

Ajatuksia: MIksi blogi? Miksi ei suljetusti oppimisympäristössä, jos kerta salasanasuojaus oli mahdollistettu? Blogissa on hienoa se, että se antaa opiskelijalle tuntee siitä, että hän omistaa opiskeluprosessinsa ihan eri tavalla, kun vain opettajalle palautetut yksittäiset kirjoitustehtävät. Teksteihin suhtaudutaan päiväkirjanomaisesti. Teksti on tyyliltään enemmän omaa ajattelua esille tuovaa, kuin suorittamiseen tähtäävää, kuten usein oppimistehtävissä. Mukana on myös ajatus siitä, että oppiminen ei pääty tehtävän myötä, vaan saat arvokkaan kokoelman omia kirjoituksia ja jotain näkyvää oppimisestasi. Tämän saman huomasin TieVie -paikallisryhmässämme, jotka rakensivat portfolionsa blogiin tai verkkosivujen muotoon. He olivat ylpeitä omasta tuotoksestaan ja teksteistään, jotka karttuivat oppimisprosessin myötä. Tätä ei olisi saavutettu, jos he olisivat lähettäneet tekstejään yksitellen palautuksina opettajalle. Vaikka kommentteja ei tulisikaan, sisältää blogi kuitenkin ajatuksen siitä, että oma ajattelu tehdään näkyväksi. Tämä opetusmuoto soveltuu mainiosti sellaiselle oppijalle, joka oppii asiat kirjoittamalla ne itse omin sanoin. Avoimeen verkkoon tehdyt tehtävät nostavat yleensä myös niiden tasoa.

Tässä esimerkissä ei oltu huomioitu ollenkaan tekstien säilyttämistä, eli mitään kopioita opiskelijoiden teksteistä ei opettaja säilyttänyt mihinkään. Tämä ei olisi mahdollista normaalien opetuskurssien kohdalla, jossa arvioinnin perusteena käytetyt suoritukset on tallennettava vähintään puoli vuotta.

Ei kommentteja: