21.9.06

Lisää tehoja irti!

Mitäs mieltä olette tästä:

Euroopan komissio on antanut tiedonannon, jossa se kehottaa jäsenvaltioita kehittämään koulutusjärjestelmiään tasapuolisuutta unohtamatta. Jäsenvaltioiden koulutusjärjestelmien modernisoinnissa tavoitteena on useimmiten toiminnallinen tehokkuus ja kustannustehokkuus. Vaikka tehokkaat järjestelmät ovat toki menestyksen edellytys, komission mukaan niiden on oltava myös tasapuolisia, jotta niiden laatu riittäisi luomaan kasvua, työpaikkoja ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta.

Komissio korostaa seuraavia asioita:
1. Jäsenvaltioiden olisi lisättävä investointejaan esiopetukseen.
2. Jäsenvaltioiden ei pitäisi eriyttää oppilaiden opetusta liian varhain.
3. Toisin kuin usein oletetaan, valtion täysin rahoittama, ”ilmainen” korkeakoulutus ei takaa tasapuolisia mahdollisuuksia osallistua koulutukseen.
4. Jäsenvaltiot tarvitsevat ”arviointikulttuuria”

Mihin pyritään e-oppimisella – oikeasti: tehokkuuteen vai tasapuolisuuteen?

Lisätietoa osoitteessa: http://ec.europa.eu/education/policies/2010/back_gen_en.htm