18.4.07

Irti tekniikan ikeestä!

Kaava perinteisessä tietojenkäsittelyssä oli se, että tekniset osaajat tekevät sovellukset ja käyttäjän vaikuttamiskeinot rajoittuivat mahdollisuuteen esittää kainoja toiveita. Muistatko vielä? Totuuden nimissä on sanottava, että osa järjestelmistä elää vielä tämän kivikautisen toimintatavan mukaisesti. Keskeisenä ongelmana tässä on päätösvallan keskittyminen tekniikasta vastaavien tahojen haltuun.

Web 2.o tuli, mikä muuttui? Ovatko monoliittiset yhden tiskin järjestelmät vaihtuneet napakoiksi yhteen täsmälliseen käyttötarkoitukseen suunnitelluiksi järjestelmiksi, joita yhdistelemällä käyttäjät, verkko-opetuksen tapauksessa opettajat ja oppilaat, voivat toteuttaa haluamiaan toiminnallisuuksia ja prosesseja? No, eteenpäin on menty, mutta kuinka paljon? Mitä olisi tehtävä seuraavaksi?

Entä sitten kun oppilaat ja opettajat ovat vallan kahvassa? Pelastuuko maailma vai käykö kuten vapauteen pyrkiville eläimille Orwellin ja Viidan tarinoissa, siis ohraisesti.

Tule esittämään mielipiteesi Tampereen eOppimisen klusterin studioon (A11) torstaina 19.4. klo 14.15.

17.4.07

Opettajan tuottavuus

Tuottavuus! (Productivity)

Mitä on opettajan tuottavuus? Saako siitä puhua ollenkaan?

William F. Massy ja Robert Zemsky kirjoittivat vuonna 95:
"While few doubt that information technology (IT) has the potential to enhance teaching and learning, there is no agreement on how that technology should be used to boost academic productivity--or whether such an increase is in itself a valid goal if its enhancement means substituting technology for the more traditional, labor intensive rhythms of higher education." Tilanne on ymmärtääkseni edelleen sama. (William F. Massy and Robert Zemsky, Using Information Technology to Enhance Academic Productivity, Educomreg. 1995)

Muilta tietoaloilta löytyy tutkittua tietoa: tuottavuus on viimeisen 15 vuoden aikana noussut useita prosentteja vuodessa, TVT:hen sijoitettu pääoma tuottaa 3-5 kertaa enemmän tuottavuuden nousua kuin muualle sijoitettu pääoma. Löytyykö korkeakoulualalta vastaavia näyttöjä?

Useimmat opettajat eivät pidä taloustieteen termien tuomisesta koulumaailmaan. "Nytkö minua aletaan riistämään entistäkin enemmän" kommentoi eräs työkaverini. Tämä on kuitenkin itsensä huijaamista. Tänä päivänä laikki organisaatiot hakevat jatkuvasti parempaa tuottavuutta. Suomalaisessa korkeakoulussa tämä tarkoittaa lähes poikkeuksetta kustannusten leikkaamista organisaatiota pienentämällä. Muitakin vaihtoehtoja on olemassa, kuten TVT investoinnit, mutta näkemystä puuttuu. Auttaisiko avoimempi keskustelu?

Virittelen keskustelua näiltä tiimoilta ITK'07:ssa, Tampereen eOppimisen klusterin studio (A11) torstaina 19.4. klo 12:45.

16.4.07

Mikä on laadukkuutta?

Mikä tekee verkko-opetuksesta laadukkaan? Takaako oppimisympäristön tai informaatioteknologian viimeisimpien innovaatioiden käyttö laadukkaan opiskelukokemuksen? Tulisiko opiskelijoille tarjota mahdollisuus ubiikkiin opiskeluun mistä vain ja milloin vain? Ovatko multimedia ja pelimäisyys laadukkaan oppimateriaalin tunnusmerkkejä? Pitäisikö panostaa opiskelijoiden ohjaukseen ja palautteen antamiseen? Vai pitäisikö tukeutua sosiaalisen median ratkaisuihin oppimisen ja osaamisen kehittämisen tukena? Entä miten vastata "nettisukupolven" opiskelijoiden laatuvaatimuksiin?

Yksinkertaisia vastauksia ei ole olemassa. Taustoiltaan erilaiset opiskelijat kokevat samankin verkko-opetuskokonaisuuden eri tavoin. Mikä yhdelle on laadukkuutta, ei välttämättä ole laadukkuutta toiselle. Tampereen teknillisen yliopiston hypermedialaboratoriossa on tutkittu opiskelijoiden käsityksiä verkko-opetuksen laadukkuudesta sekä etsitty vastauksia kysymykseen mistä laatu opiskelijoiden mielestä muodostuu.

Tervetuloa keskustelemaan aiheesta to 19.4.07 klo 11.15 Tampereen eOppimisen "Puhetta oppimisesta" foorumille.

Anne-Maritta Tervakari

13.4.07

Opettajille lattea virtuaalikahvilassa

Tervetuloa virtuaalikahvilaan! Lattea nautiskellessa on mukava väitellä virtuaaliopiskelusta.
Väitän, että virtuaaliopiskelu kehittää ajattelua ja kirjoittamista.Opettaa kirjoittamaan lyhyesti ja ytimekkäästi.Auttaa pysymään asian ytimessä.Antaa ujollekin mahdollisuuden olla äänessä.Innostaa tiedon hakuun ja syventää opiskelua. Edesauttaa erilaisten ihmisten kohtaamista. Rikastuttaa opiskelua. Auttaa ryhmäytymään ja pysymään ryhmässä. Avaa uusia mahdollisuuksia opiskeluun ja työhön. Toimii opiskelijan ja opettajan aarreaittana. Mahdollistaa vertaisopiskelun yli valtioiden rajojen...

Voiko omaa ja yhteisön luovuutta kehittää ePortfolioiden ja blogien kautta? To klo 13:30 A11

Torstaina 19.4.2007 ITK-studiossa (A11) klo 13:30 otsikon aiheesta .

Ajattelin jutella kanssasi:

  • Kirjoittamisen merkityksestä yksilön oppimisen ja luovuuden kannalta
  • Yhteisöllisestä luovuudesta (collective creativity) + avun kysymisen, avun saamisen ja reflektoinnin prosessit webissä
  • Miten useat eri RSS-syötteet voivat muodostaa portfolion ja kuka tätä ylläpitää
Extra: Varsinainen ITK Foorumini (5) on myös torstaina, kello 16:00 ja aiheena "Ryhmien luovuuden tukeminen ja avoin innovaatio".

Tarinaa laajemmin luovuudesta ja innovaatioista Beyond Creativity-blogissani.

Jutellaan :-) t: Mikko Ahonen

12.4.07

Tulevaisuuden koulu

Tervetuloa tutustumaan Tulevaisuuden koulu -taidekilpailun satoon! Näyttely on avoinna 19.-20.4.2007 eOppimisen klusterin studiossa ITK:ssa.

Tampereen eOppimisen klusterin ja Luova Tampere -ohjelman järjestämä kilpailu kokoaa lasten ja nuorten ajatuksia tulevaisuuden oppimisesta ja koulusta ja miten heidän mielestään teknologiaa voitaisiin hyödyntää oppimisessa.

Korvaako kännykkä kynän ja paperin, älypulpetti älypään? Ladataanko tiedot omaan päähän muistitikulta? Hoidetaanko läksyt podcastingilla vuoristoradassa? Miten ja missä koulua käydään vuonna 2020 ja mitä tietoja ja taitoja koulussa silloin opetellaan?

Puhetta oppimisesta

Tampereen eOppimisen klusteri tarjoaa 19.-20.4.2007 ITK-studiossa (A11) keskustelufoorumin, jossa kohtaavat tulevaisuuden kuvitelmat ja arkipäivän realismi. Sisältö muotoutuu osallistujien kiinnostuksen mukaan. Asiantuntijat, harrastajat ja epäilijät haastavat tuttuja kollegojansa ja kaikkia konferenssivieraita osallistumaan keskusteluun.

KUTSUMME SINUT

vaihtamaan kokemuksia ja mielipiteitä verkko-opetuksen käytännöistä ja oppimisen tulevaisuuden visioista.

Torstaina studiossa puhutaan tästä:

klo 11.15 Anne-Maritta Tervakari kysyy, mikä on laadukkuutta

klo 12.15 Sirpa Sepponen tarjoilee opettajille lattea virtuaalikahvilasta

klo 12.45 Jussi Hannunen esittää ajatuksia opettajan tuottavuudesta

klo 13.30 Mikko Ahonen pohtii, voiko omaa luovuuttaan kehittää e-portfolioiden ja blogien avulla

klo 14.15 Jukka Huhtamäki kutsuu opettajat ja oppilaat sisällöntuottajista sovelluskehittäjiksi: Irti tekniikan ikeestä!

klo 15.15 Ossi Nykänen kertoo, mihin tarvitaan web-standardeja opetuksessa


Muina aikoina ja perjantaina koko päivän olet tervetullut pitämään oman alustuksen mistä vain aiheesta!

- esitä kysymys tai huolenaiheesi - ota kantaa- tule kuuntelemaan - tule haastamaan, väitä vastaan - kerro tarinasi - mistä olet innostunut? - mikä rassaa? - mitä opit tänään?

Sana on vapaa! Aiheen avaukseen voi käyttää max. 10 min, mutta sen jälkeen keskustelu saa jatkua niin kauan kuin asiaa aiheesta riittää. Keskustelun teemat ja parhaat palat kirjataan tähän blogiin, jota voi seurata ja kommentoida myös konferenssin ulkopuolella.

Tervetuloa!