26.3.10

Taina Joutsenvirta: Uudistusta tiedekuntatentteihin verkkotentin avulla

Kuvaus: ”Verkkotentti pidetään lauantaisin Helsingin yliopiston Moodle oppimisympäristössä. Verkkotentti pidetään lauantaisin Helsingin yliopiston Moodle oppimisympäristössä. Nykyiset tiedekuntatenttikäytännöt harjaannuttavat opiskelijat sellaisiin käytäntöihin, joihin hän ei työtehtävissään törmää. Samalla kun tenttien toimintamuotoa muutetaan, on myös muutettava tentin sisältöä eli tentin kysymystyyppejä vastamaan uudenlaisia toimintamuotoja. Tenttikysymykset ovat soveltavia tenttikysymyksiä. Tentissä voi käyttää kirjallisuutta, tietoverkkoa, luentomuistiinpanoja ym. materiaalia. ”

Ajatuksia: Opettajia ei oltu millään tavalla neuvottu soveltuvien kysymysten laatimiseen, eivätkä hekyllä sellaista apua kokeneet kaipaavansa. Kuitenkin juuri tämä puoli on yleensä se ongelma. On helppo ottaa kysymys kirjan sivulta ja pyytää luettelemaan kirjassa esitellyt asiat. Soveltavan, sisällön oppimista ja sen soveltamista, mittavan kysymyksen laatiminen on huomattavasti vaikeampaa. Uudet tenttikäytännöt mahdollistaisivat muutoksen myös tässä. Jos tavoitteet muutetaan osaamisperustaisiksi, tulisi sitä myös arvioida. Myöskään palautetta ei annettu tässä esimerkissä verkon kautta. Sähköiset tentit voivat muuttaa paljon arviointikäytäntöjä. Nythän kirjatenteistä saa sanallista palautetta ainoastaan menemällä sitä henkilökohtaisesti tentaattorilta vaatimaan. Muutamakin lause tentistä sähköpostiin toimitettuna voi auttaa parantamaan vastauksia seuraavalla kerralla. Jos ei koskaan kerrota mikä vastauksessa oli vikana, on suoritusta vaikea parantaa.

Ei kommentteja: